Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

Zakład finansowany jest z czterech źródeł :

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2. Środki zakładu pozyskane ze sprzedaży wyrobów i usług
3. System Obsługi Dofinansowań „SOD”
4. Organizator – Starostwo Powiatowe w Sztumie