Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

P.O. Dyrektora: Wioletta Skok

e-mail: kierownik@zazsztum.pl / produkcja@zazsztum.pl

tel. kom. 726-920-929