Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

Dyrektor Sylwia Mackiewicz

e-mail: kierownik@zazsztum.pl

tel. 667-492-777 ; 55-640-35-67