Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
OFERTA NR 1/2015

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie, ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej został wybrany Pan Kazimierz Szewczun zamieszkały w Stanówko 7,

82-440 Dzierzgoń.


 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Kandydat spełnił wszystkie formalne i merytoryczne wymogi konkursu.


 

Sztum, 23.04.2015 r.


 


 

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej

w Sztumie

Anna Serocka