Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

Bilans Samorządowego Zakładu Budżetowego 2020

bilans samorządowego zakładu budżetowego.pdf

rachunek zysków i strat jednostki.pdf

zestawienie zmian w funduszu

Informuję, że bilanse zbiorcze zostały umieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Sztumie:

bip.powiatsztumski.pl