Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

 

Zakład Aktywności Zawodowej od 21 grudnia 2005 roku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Sztumskiego, zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Od 01.01.2010 roku. działa jako samorządowy zakład budżetowy.

Zakład został stworzony jako pierwszy w województwie pomorskim w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do których orzeczono znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Siedziba ZAZ